Go, čarodějky,go! Ať shoříte vy, ale ne naše obytňáky


30. dubna je v USA den upřímnosti, v Mexiku den dětí, švédský král má narozeniny a v Paraguay mají svátek učitelé. U nás poslední dubnová noc patří pálením čarodějnic. Tento pohanský zvyk původně chránil před čarodějnicemi a zlými silami. Dnes je to oblíbená společenská zábava, která ale bohužel každoročně končí zbytečnými požáry a popáleninami. Dávejme tedy pozor! Ve spolupráci s hasiči vám přinášíme několik praktických rad.


TEXT: PETR HOLEČEK | 28. 4. 2022 | 3 MINUTY ČTENÍ

Obecně platí, že největší roli v nárůstu požárů při oslavách čarodějnic hraje počas Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a je teplo, dojde k požáru mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně tak je nebezpečný silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí.

Akci nahlaste!

Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby, a proto by si každý pořadatel akce měl ověřit, zda mu místním předpisem, např. vyhláškou obce, vzniká povinnost ohlásit plánovaný oheň operačnímu středisku příslušného Hasičského záchranného sboru kraje.

Hasiči využívají pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci.

Odkaz na tuto aplikaci je na všech webech HZS krajů. Zde můžeme jednoduše v mapě vybrat přesné místo námi nahlašovaného pálení. Informace o zadaném pálení budou automaticky přenášeny na příslušná operační střediska.

FOTO: Tomáš Lach / Tatra 815-7 CAS 30

Tím se zamezí zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany k domnělým požárům. Například v minulém roce vyjeli hasiči zbytečně téměř 50krát, z toho ve zhruba polovině přijeli k táborovému ohni.

Pozor na řádné dohašení ohně

Hasiči každý rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně ze zkušeností vyplývá, že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití nebo zasypání ohniště. Velmi vhodné je při pálení především velkých vater požádat o dohled místní dobrovolnou jednotku hasičů.

11 rad pro bezpečné grilování čarodějnic

1.

Umístění ohniště či místa pálení. Místo musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy. Samotné ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a má být ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.

2.

Hranice z polen musí být stabilní, aby nehrozilo její zhroucení do stran, a to ani po delší době hoření.

3.

Ve vysoké suché trávě a blízko budov oheň nikdy nezakládáme. Jiskry mohou suchou trávu i střechu lehce zapálit a oheň se rychle šíří.


Články od stejného autora

Ledovec Schnalstal. Kempr píchněte přímo pod lanovku do oblak

Ledovec Schnalstal. Kempr píchněte přímo pod lanovku do oblak

Středisko Alpin Arena na jihotyrolském ledovci Schnalstal je potomkem německé akurátnosti a italské divokosti – široké ledovcové ranveje jsou ideální pro pohodový i sportovnější carving či snowboarding. Ovšem je tu i něco pro experty, třeba sjezdovka Leo Gurschler. Měří jenom půl kilometru, ale má 200metrové převýšení.

Další rozměr svobody. Chata na kolech

Další rozměr svobody. Chata na kolech

Česko brázdí další fenomén. Chata na kolech, kterou můžete zaparkovat kde chcete, pokud vaše kára utáhne tři a půl tuny a máte řidičák B+E. Místo stavebního povolení ovšem potřebujete pouze STK.


4.

V období sucha nebo silného větru oheň raději vůbec nerozdělávejme.

5.

Vysoce hořlavé látky nikdy do ohně nepatří. Ani jako podpal, ani jako motor! Nalití benzínu do ohně je častá příčina těžkých popálenin.

6.

Oblečení ze syntetických materiálů není k ohni vhodné. Lehce se vznítí a velmi rychle hoří.

7. 

Přeskakování vatry je vcelku riskantní zábava, při které se nám může vznítit část oděvu. Pokud v tomto případě nemáme po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

8. 

Připravme si hasící přístroje nebo aspoň dostatek vody, popř. písek nebo hlínu pro případ, že by se oheň vymknul kontrole.

9.

Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.

10. 

Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

11.

Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru a lze ho opustit až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou.

Čarodějnice

Během noci z 30. dubna na 1. května je všude v povětří plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách. Kouř ohně a oheň sám nás má před nimi chránit. (ani čarodějnice v hustém kouři s pneušek nic neuvidí a špatně se jí letí) 

Nejznámější evropská obdoba pálení Čarodějnic se pod názvem Valpuržina noc slaví také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem Beltain nebo s židovským svátkem Lag ba-omer.

Popáleniny

Popáleninový úraz vznikne opařením, kontaktem se zdrojem tepla či ohněm, ale i s chemikáliemi, elektrickým proudem nebo zářením. V závažnějších případech se rozvíjí nemoc z popálení, která ohrožuje nemocného na životě zpočátku popáleninovým šokem a později sepsí.

Stupně popálenin

Popáleniny prvního stupně – zarudnutí

Postižena je pouze vrchní vrstva pokožky (epidermis). Projevuje se zarudnutím, zvýšenou citlivostí a otokem, netvoří se puchýře. Změny jsou reverzibilní, ke zhojení dochází spontánně po několika dnech. Netvoří se jizva. Riziko infekce jsou minimální.

◉Popáleniny druhého stupně – povrchové

Poškození zahrnuje i hlubší část kůže, část zvanou škára (dermis). Vytváří se tenkostěnné puchýře, které jsou velmi citlivé na dotek. Rána se spontánně zhojí během 2–3 týdnů. Obvykle se zhojí bez jizvení.

◉Popáleniny druhého stupně – hluboké

Poškození zasahuje až do hluboké vrstvy. Kůže je červená a bělavá. Puchýře jsou tlustostěnné. Ke zhojení dochází obvykle během 3–6 týdnů. U těchto ran je vyšší riziko hypertrofického jizvení. V oblasti kloubů mohou vznikat kontraktury způsobující omezenou hybnost. K léčbě jsou vhodné antimikrobiální obklady k prevenci infekce.

◉Popáleniny třetího stupně (nekróza)

Jedná se o nevratné poškození kůže v celé šíři a zničení její kapilární sítě. Rána má bílé či šedobílé zbarvení. Rány jsou bezbolestné. Velmi malé plochy se mohou zhojit kontrakcí okolní tkáně, malé a větší plochy vyžadují kožní štěp.

◉Popáleniny čtvrtého stupně (zuhelnatění)

Zuhelnatění je poškození kůže a podkožní tkáně včetně poškození svalových fascií, svalů, kostí a dalších struktur. Rány vyžadují rozsáhlé odstranění mrtvé tkáně a kompletní rekonstrukci poškozených struktur.